Tassemârten

Fredag 24 maj och lördag 25 maj anordnas traditionsenligt
Tassemârten i Skoghalls centrum. Vi vill bjuda in dig som säljer slöjd, hantverk, mat, konst… ja allt som hör en marknad till, att ställa ut kl. 10-19 på fredagen och kl. 10-16 på lördagen. 

Kostnad 

I år är det gratis för alla att ställa ut på Tassemârten!

Anmälan

Senast 20 maj till Koi produktionsbyrå på info@koiproduktion.se.

Ange ditt namn, företagsnamn, adress och telefonnummer.
Ange också vad du kommer sälja samt om du vill ha el (400 eller 230 volt).
För vår planering vill vi även veta om du kommer med fordon, släp eller tält som ska stå på din utställningplats.

Kontakt

Vid frågor runt marknaden kan du kontakta
Kristina på 0734-36 80 90.

Varmt välkommen!