VALBORG

30 april kl 18:00 vid Skoghallsådran

MAJBRASA, KÖR OCH TALARE!

Trygghetsvandrarna står för servering i kiosken.
Söt Likör sjunger in våren kl. 18:30.

Varmt välkommen!